fbpx

Chokri Mahassine over de veiligheid op Belgische festivals

Onze samenleving heeft meer dan ooit aandacht voor veiligheid en in het kader daarvan publiceerde Mediaplanet dit onderstaande artikel. In de festivalwereld doen organisatoren zoals Chokri Mahassine, er samen met hun partners ieder jaar weer alles aan om de veiligheid van hun bezoekers te maximaliseren. (foto’s: ©Pukkelpop en Belga – Jasper Jacobs)

Welke evoluties stellen jullie vast? 

Chokri Mahassine, organisator van Pukkelpop: Het aantal en de grootte van de evenementen neemt toe. Het is dus logisch dat organisatoren en overheden steeds meer inzetten op veiligheid. Je kan dat vergelijken met het verkeer. Door de toenemende verkeersdrukte is ook de aandacht voor verkeersveiligheid sterk toegenomen. Dat is trouwens niet enkel een Belgisch fenomeen. Wereldwijd is er een sterkere focus op veiligheid.

Pukkelpop 2017 - Dance HallBovendien wordt alles nu nog meer dan vroeger benaderd als een coherent geheel, waarbij verschillende spelers betrokken zijn (organisatie, overheid, politie, brandweer, medische diensten, communicatiediensten,…). De samenwerking tussen al deze componenten is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Idem voor festivals onderling trouwens, we leren erg veel van elkaar als concullega’s. Dat is onze kracht.
 
We hebben bijvoorbeeld een coördinatiecel waar duidelijke afspraken gemaakt worden en we zien erop toe dat die ook opgevolgd worden.
Ook door het jaar heen komen we regelmatig samen om af te stemmen en zaken onder de loep te nemen. Daarnaast worden de communicatielijnen steeds verder geoptimaliseerd en gebeuren er op regelmatige basis oefeningen. Alles wordt dus continu in vraag gesteld.

Hoe moeilijk is het om vooruit te blijven?

Pukkelpop - Chokri MahassineRaf Verjans, veiligheidscoördinator van Pukkelpop: Er is de laatste jaren inderdaad heel wat veranderd qua veiligheid in de evenementenwereld. We trachten zelf een voortrekkersrol op te nemen voor wat betreft het gebruik van nieuwe technologieën. Momenteel focussen we ons op het verder optimaliseren van deze processen. Jaarlijks gebeuren er interne en externe evaluaties, op basis waarvan we vervolgens weer kunnen bijsturen. Het gaat daarbij dus niet noodzakelijk om grote structurele veranderingen, maar wel om het maximaliseren van onze bestaande processen. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe we onze interne communicatie nog sneller en efficiënter kunnen laten verlopen.

Welke categorieën van ‘veiligheidsrisico’s’ onderscheiden jullie voor festivals?

Chokri: Of het nu gaat over infrastructuur, klimatologische omstandigheden, verkeer, ongevallen op het terrein, voedselveiligheid of de terreurdreiging die sinds enkele jaren meer aandacht krijgt, telkens opnieuw gaat het over zeer specifieke situaties. De maatregelen die we nemen, hebben dus vaak meerdere facetten en groeien door de jaren heen.

De mensen zijn intussen sterk vertrouwd met de veranderde realiteit. We moeten hen dus meestal niet meer overtuigen van de noodzaak van de maatregelen die we treffen.  – Raf Verjans

Enkele jaren geleden werd besloten om de drukke steenweg voor onze ingang volledig af te sluiten voor het verkeer. Dat had in eerste instantie te maken met de terreurdreiging, maar in feite ging het over veel meer dan dat. Ook op het vlak van verkeersveiligheid was dat een enorme meerwaarde. Tijdens het festival was die steenweg immers volledig verzadigd met verkeer, terwijl er ieder uur tienduizenden bezoekers moesten oversteken.”

Pukkelpop - Chokri MahassineRaf: In feite maken we een onderscheid tussen interne en externe risicofactoren. De interne factoren zijn de activiteiten en structuren op het terrein zelf. Hiervan kunnen we de impact bijna volledig zelf beoordelen en zelf maatregelen treffen om de risico’s in te perken. Externe risicofactoren daarentegen zijn factoren die rechtstreeks of onrechtstreeks door het festival ontstaan, maar waar we als festivalorganisatie relatief weinig impact op hebben. Het afsluiten van de Kempische Steenweg was bijvoorbeeld een tussenkomst van de stad Hasselt en de politie. Ook op het weer hebben we geen invloed. We kunnen onze structuren er enkel zo goed mogelijk op afstemmen.

Hoe belangrijk is samenwerking?

Chokri: In Vlaanderen is er voor wat betreft veiligheid een zeer sterke samenwerking tussen de grote en middelgrote festivals. We zitten regelmatig samen, wisselen informatie en ervaringen uit, bepalen samen de krijtlijnen, gaan bij elkaar op plaatsbezoek,… Kortom: we leren van elkaar. Uit die samenwerking is enorm veel voortgevloeid, waardoor we in Vlaanderen een zeer hoog veiligheidsniveau kunnen aanbieden aan festivalbezoekers. Bovendien zijn ook de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende aanwezige disciplines in de coördinatiecel enorm verbeterd.

Hoe verzoenen jullie de veiligheidsmaatregelen met het comfort van de mensen?

Raf: We stellen vast dat de mensen intussen sterk vertrouwd zijn met de veranderde realiteit. We moeten hen dus meestal niet meer overtuigen van de noodzaak van de maatregelen die we treffen. Vaak zijn ze er zelfs positief over, omdat ze weten dat het voor hun eigen veiligheid is.

Chokri: We merken inderdaad dat er veel begrip is, zelfs wanneer dat betekent dat men door strengere toegangscontroles bijvoorbeeld langer moet aanschuiven aan de ingang. De mensen beseffen dat we veel willen doen om hun veiligheid te verhogen. Communicatie is daarbij wel cruciaal. De mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt.

Bron: