Disclaimer

Deze website is eigendom van 99 Festivals.

Disclaimer – Contactgegevens:
99 Festivals
Madeliefjesstraat 1
Veldkant, Klont
1850 Grimbergen, België
E-mail: info@99festivals.com

Door toegang tot en gebruik van de website, verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Disclaimer – Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief: merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden… Zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 99 Festivals of rechthoudende derden.

Disclaimer – Beperking van Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

99 Festivals levert inspanningen zodat de beschikbare informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich fouten voordoen in de beschikbare informatie. Indien de beschikbare informatie fouten bevat of onbeschikbaar zou zijn. Zal 99 Festivals de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

99 Festivals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat van de beschikbare informatie op deze site. Indien u fouten zou vaststellen in de beschikbare informatie, kan u de beheerders van de site contacteren via info@99festivals.com.

De inhoud van de site kan altijd en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast of verwijderd worden. De beheerders van 99 Festivals geven geen garanties voor de goede werking van de website. En kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of onbeschikbaarheid van de website. Inclusief schade die zou voortvloeien uit toegang of gebruik van de website.

99 Festivals kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site. Alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het systeem. Inclusief de aangesloten apparatuur of programmatuur van de gebruiker.

De website kan links of verwijzingen bevatten naar websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links of verwijzingen naar deze websites of pagina’s. Betekent op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. 99 Festivals verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of kenmerken van deze websites. En kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan.

Disclaimer – Toepasselijk recht & bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel het Vredegerecht Grimbergen te Lierbaan 20, 1850 Grimbergen bevoegd.

Disclaimer – Privacybeleid

99 Festivals hecht bijzonder belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot 99 Festivals, via info@99festivals.com. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (tenzij anders vermeld via een keuzeoptie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992. Beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en de correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit! Kunt u via een aanvraag aan 99 Festivals via info@99festivals.com, gratis de mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren.

99 Festivals kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt. Inclusief de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent en waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Disclaimer – Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de trouwe bezoekers. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat toe dat het gebruik van cookies verhindert of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.